Mezarlıklar vazgeçilemeyen insanlarla doludur (Çin Atasözü)


Bir çıplağı bin zırhlı soyamaz (Bulgar Atasözü)


Büyük zekalar birlikte düşünürler. (Fransız Atasözü)


Sıcak, herkese aittir; soğuk, insanın elbisesine göre değişir. (Çin Atasözü)


Sevmek keman çalmak gibidir, bilmeyen kötü sesler çıkarır. (Bolivya Atasözü)


Cesur adamın bakışı, korkağı kılıcından daha çok düşman titretir (Amerikan Atasözü)