İçki girince, akıl çıkar.

Fransız Atasözü


Kuvvetine güvenerek zayıfları hor görenin kuvveti başına bela olur. (Hint Atasözü)


Kadeh içinde, deniz içinde olduğundan daha çok kimse boğulmuştur.

Alman Atasözü


İçkiye düşkün olanları, bu yıkımdan kurtarmak için en iyi yol, sarhoş değilken, onlara bir sarhoşu göstermektir.

Çin Atasözü


İçki, bütün bela ve kötülüklerin anası, anahtarıdır.

Arap Atasözü


Meyhanede yazıla şey, cennette okunmaz.

Bulgaristan Atasözü


Şarabın girdiği yerden, alçak gönüllülük çıkar.

İsveç Atasözü


Sarhoş adam, yırtık çuvaldır.

Bulgaristan Atasözü


İçki ocak söndürür.

Tatar Atasözü


Bir çin atasözü: ne kadar dönersen dön, kıçın arkandadır.


Çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır.


İnsan dışı ile karşılanır, içi ile uğurlanır. (Moğol Atasözü)


Yalan dört nala gider, gerçek adım adım yürür, fakat gene de vaktinde yetişir. (Norveç Atasözü)


Herkes kendi mutluluğunun demircisidir. (Alman Atasözü)


Mezarlıklar vazgeçilemeyen insanlarla doludur (Çin Atasözü)


Fısıldanan sözler, çok kere yüksek sesle söylenenden daha uzağa giderler. (Çin atasözü)


Öküz boynuzlarından, insan ise dilinden yakalanır. (Amerikan Atasözü)


Ümit yok olunca at koşmaz.  (Kafkas Atasözü)


Yalanın bacakları kısadır (İspanyol Atasözü)


Kimseye iyi deme, kötü çıkar mahçup olursun.  (Zazaca Atasözü)


Durgun sular derinden akar. (İngiliz Atasözü)


Büyük annene yumurta kırmayı öğretme (İngiliz Atasözü)


Bir çıplağı bin zırhlı soyamaz (Bulgar Atasözü)


Büyük acılar sessizdir. (İtalyan Atasözü)


Bir yalan ne kadar hızlı olursa olsun, hakikat onu yetişip geçer. (Kenya Atasözü)


Tutkunun bittiği yerde mutluluk başar. (Macar Atasözü)


Her akılsıza hayran olacak, başka bir akılsız bulunur. (Fransız Atasözü)


Borç verirken ya paranı, ya dostunu kaybedersin. (Arnavut Atasözü)


Büyük zekalar birlikte düşünürler. (Fransız Atasözü)


Sıcak, herkese aittir; soğuk, insanın elbisesine göre değişir. (Çin Atasözü)


Sağır bir kocayla, kör bir kadın mutlu bir çifttir. (Danimarka Atasözü)


Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. (Brezilya Atasözü)


Sevmek keman çalmak gibidir, bilmeyen kötü sesler çıkarır. (Bolivya Atasözü)


Yatağa yattığım zaman, problemlerimi elbiselerimde bırakırım. (Hollanda Atasözü)


Birleşmek başlangıçtır, birliği sürdürmek gelişmedir; birlikte çalışmaksa başarıdır. (Amerikan Atasözü)


Aklın yoksa burnunun delikleri de mi yok? (Rus Atasözü)


Zorluk seni zorlayıncaya kadar, sen zorluğu zorla (Amerikan Atasözü)


Boynuzsuz öküzün ahı boynuzlu öküze kalmaz. (Azeri Atasözü)


Oyun bitince şah ve piyon aynı kutuya konur(İtalyan Atasözü)


İçkinin üstesinden gelirim sanırsan, içki senin hakkından gelir.

Amerikan Atasözü


Sarhoştan deli bile kaçar....

Tatar Atasözü


Şarapla başlayan dostluk, bir gece sürer.

İspanyon Atasözü


Cesur adamın bakışı, korkağı kılıcından daha çok düşman titretir (Amerikan Atasözü)


Hiç bir mutfak iki kadını alacak kadar zengin değildir. (Sudan Atasözü)


Sahibi çok olan eşeği sonunda kurtlar yer. (İspanyol Atasözü)


Bir gün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma.  (İbrani Atasözü)