Her çocuğun doyasıya yaşaması gereken 23 Nisan, Türkiye'nin tek ulusal bayramıdır.


Yeni neslin tüm ruhsal kuvvetlerine her özelliğin ve kabiliyetin zevki mühimdir. Daimi ve müthiş bir savaş şeklinde beliren milletler hayatının felsefesi, bağımsız ve mesut kalmak için bu yüksek özellikler şiddetle istemektedir.


Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahilin hududu ne olursa olsun, en evvel , her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, temeli benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.


Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. (Mustafa Kemal Atatürk)


Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. (Mustafa Kemal Atatürk)


Her çocuğun olmak istediği bir hayali vardır.


Çocuklarımızın temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır. (Mustafa Kemal Atatürk)


Çocuklar geleceğimizdir.


Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur. (Mustafa Kemal Atatürk)


“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da Millî Egemenlik'tir. Yalnız bir makam vardır: O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir. (Mustafa Kemal Atatürk)


Kendi kendimize egemen olmayı öğreten yönetim en iyi yönetimdir. (Goethe)


Egemen olmayan, boyun eğmek zorunda kalır. (William Shakespeare)


Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.


Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, yok olur.


Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.


Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.


Çocuklar yurdumuzun temelidir.


Bağımsızlığın kıymetini bilen çocuklarımız geleceğimizin en büyük teminatıdır (Mustafa Kemal Atatürk)


Yeni Türkiye Devleti’nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir.


Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. (Mustafa Kemal Atatürk)


Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar.


Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir..


Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlarla bilhassa varlığı, hakkı ve birliği ile çelişen bütün yabancı unsurlarla mücadele lüzumu ve milli düşünceleri tanıyan bir imanla her mukabile karşı şiddetle ve fedakarca müdafaa zorunluluğu aşılanmalıdır.