yoktan var eden varlığından haberdar eden yaratıp imtihan eden imtihan edip sabır veren ALLAHIN tüm MÜMİNLERİNİ kandili mübarek olsun