Sarıya bakınca mavi görürüz. Fenerli doğduk, fenerli ölürüz. kupamızı kaldırırız.